Ťažba a spracovanie
kameniva v kameňolomoch
Predaj kameniva a piesku
Zemné a vykopové práce
Stavebné práce
Nákladná kamionová doprava

Kontaktujte nás